Entries by webdevel

Aktualne informacje z Cypru

Annual Levy 2022
Cypryjska Izba Reprezentantów przegłosowała 30/6/2022 wydłużenie tereminu do wniesienia opłaty rocznej j ( annual levy) za rok 2022 do 31 grudnia 2022 r., bez nakładania dodatkowej kary za nieterminową wpłatę.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu poinformował środowisko biznesowe, że działanie tymczasowego rozwiązania do rejestracji w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla spółek i innych podmiotów prawnych będzie kontynuowane po 31 lipca , 2022 r. do czasu wdrożenia ostatecznego rozwiązania, o którym Departament wkrótce poinformuje.

Zaleca się, aby firmy lub inne osoby prawne, które nie wypełniły jeszcze swoich obowiązków w zakresie Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, pospieszyły z tymi zgłoszeniami.

Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania rozwiązania końcowego automatycznie wdrażane są przepisy art. 11 dyrektywy, który przewiduje nałożenie na spółkę i każdego z jej urzędników kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów.

Zgodnie z art. 61A(10)(f)(i) ustawy z 2007 r. o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy, niedopełnienie obowiązku przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek i innych osób prawnych stanowi przestępstwo.