Terminy składania deklaracji podatkowych (Tax Return) i sprawozdań finansowych (Financial Statements) oraz zapłat zobowiązań spółek z siedzibą na Cyprze

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące raportów podatkowych i finansowych spółek z siedzibą na Cyprze:

Tax Return:
• Termin złożenia Tax Return spółki upływa dnia 31 marca (przykład: deklarację za okres obrachunkowy 2021 należy złożyć do 31 marca 2023)
• Termin zapłaty zobowiązania podatkowego bez sankcji upływa dnia 31 lipca (przykład: za okres obrachunkowy 2021 zobowiązanie podatkowe musi zostać uiszczone do 1 sierpnia 2022).

Financial Statements:
• Termin złożenia pierwszego Financial Statements spółki wynosi 18 miesięcy od jej założenia plus 28-dniowy okres przedłużenia. (przykład: jeżeli spółka została założona w dniu 1 stycznia 2021, wówczas ostatecznym terminem złożenia pierwszego Financial Statements oraz Tax Return jest 28 lipca 2022).
• Termin złożenia następnego Financial Statements spółki wynosi 12 miesięcy od terminu złożenia dokumentów w latach poprzednich. (przykład: jeżeli pierwsze Finacial Statements zostało złożone 28 lipca 2022, wówczas ostatecznym terminem złożenia następnego Financial Statements za 2022 rok oraz jej Tax Return będzie 28 lipca 2023).

Należy również pamiętać, iż do 2019 roku kara grzywny za niedopełnienie obowiązku terminowego złożenia sprawozdania finansowego wynosiła 20 EUR, które sami płaciliśmy za spółkę i nie żądaliśmy ich zapłaty od klientów.

Jeżeli jednak chodzi o lata 2020 – 2021, sankcje uległy zmianie. Na spółkę zostaje nałożona jednorazowa kara w wysokości 20 EUR oraz dodatkowo 1 EUR za każdy kolejny dzień zwłoki, aż do naliczenia maksymalnej kary w wysokości 170 EUR.

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacane są w dwóch równych ratach w ciągu roku obrotowego – pierwsza do końca lipca, a druga do końca grudnia. Szacunkowy zysk musi być równy lub wyższy niż 70% rzeczywistego zysku rocznego, aby spółka uniknęła jakichkolwiek sankcji. Pozostała część zobowiązania podatkowego musi zostać uregulowana do 1 sierpnia następnego roku. W przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe spółki nie przekracza 5.000 EUR – 6.000 EUR, nie zalecamy naszym klientom dokonywania wpłat takich zaliczek na poczet podatku, ponieważ opłata za opracowanie tego obliczenia wynosi 600 EUR (300 EUR + VAT za każdą ratę), co będzie równe 10% kary nałożonej przez urząd finansowy.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu poinformował środowisko biznesowe, że działanie tymczasowego rozwiązania do rejestracji w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla spółek i innych podmiotów prawnych będzie kontynuowane po 31 lipca , 2022 r. do czasu wdrożenia ostatecznego rozwiązania, o którym Departament wkrótce poinformuje.

Zaleca się, aby firmy lub inne osoby prawne, które nie wypełniły jeszcze swoich obowiązków w zakresie Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, pospieszyły z tymi zgłoszeniami.

Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania rozwiązania końcowego automatycznie wdrażane są przepisy art. 11 dyrektywy, który przewiduje nałożenie na spółkę i każdego z jej urzędników kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów.

Zgodnie z art. 61A(10)(f)(i) ustawy z 2007 r. o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy, niedopełnienie obowiązku przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek i innych osób prawnych stanowi przestępstwo.