DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ FIRMY W JURYSDYKCJACH OFFSHORE
I ZAGRANICZNYCH ONSHORE

Istnieje wiele powodów, dla których coraz więcej podmiotów gospodarczych korzysta z usług zagranicznych spółki zarejestrowane w jurysdykcjach offshore lub onshore. Czy jest to przewidywalne i zrozumiałe otoczenie prawne, proste systemy księgowe i podatkowe czy lepsze egzekwowanie prawa, Czeskie firmy przenoszą swoje siedziby lub po prostu zakładają biura za granicą. Zmniejszyć obciążenie administracyjne, pozbycie się zbędnej biurokracji i skupienie się na tym, co robisz najlepiej – na swoim działalność gospodarcza. Jeśli inwestujesz w kryptowaluty, oferujemy nasze usługi związane z założeniem spółki, której jest handel kryptowalutami.

GŁÓWNE ZALETY KORZYSTANIA Z USŁUG SPÓŁKI OFFSHORE TO

 • Całkowita poufność informacji
 • Ochrona majątku
 • Niski lub zerowy podatek dochodowy
 • Brak podatków od spadków i darowizn
 • Ochrona przed inflacją
 • Ograniczenie obowiązków prawnych
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych
 • Brak ograniczeń w posługiwaniu się walutą obcą
 • Wsparcie i ulgi od władz lokalnych
 • Dostęp do północnoamerykańskich i europejskich rynków kapitałowych
 • Brak ograniczeń w handlu międzynarodowym
 • Nie jest wymagane zeznanie podatkowe
 • Brak ograniczeń importu/eksportu
 • Brak kosztownej biurokracji

AKTUALNOŚCI

Offshore Kypr

Aktualne informacje z Cypru

Terminy składania deklaracji podatkowych (Tax Return) i sprawozdań finansowych (Financial Statements) oraz zapłat zobowiązań spółek z siedzibą na Cyprze

KONTAKT Z NAMI

Warszawa

Tel.:   + 48-602-23-22-46   E-mail: pl-office@afinex.eu 

        

© 2022 Afinex Group Ltd